Nieuws

Spotifarm helpt u tijdens uw veldinspecties

Spotifarm

De Franse starter Spotifarm, opgericht in februari 2019, maakte van Agribex gebruik om zijn digitale assistent voor veldinspecties op de Belgische markt te lanceren.

Spotifarm is een digitaal platform op het web of op smartphone, dat satellietbeelden van het Europese netwerk Sentinel 2 verzamelt en analyseert, om de landbouwer bij te staan tijdens zijn veldinspectie. Laatstgenoemde beschikt zo over een hulpmiddel bij het nemen van beslissingen: op basis van de satellietbeelden krijgt hij elke week inzicht in de kavels die prioritaire aandacht verdienen, de gezondheidstoestand van de gewassen, het biomassaniveau en de rijpheid van de plant kan zien.
 

“Zo wint de landbouwer tijd bij zijn verplaatsingen op het veld en bij de organisatie en planning van zijn werken, vooral als zijn kavel versnipperd of afgelegen is”, zo horen we bij de starter. Voorts kan de landbouwer dankzij Spotifarm de heterogeniteit van de inplanting van zijn gewas binnen een zelfde kavel meten, alsook risicozones en gebieden waar schade is aangericht (wild, ongedierte…) identificeren, om op het beste moment in te grijpen.

 

Compatibel met Pac-on-Web
 

Spotifarm ging een strategisch partnership aan met Isagri België, om te vermijden dat landbouwers die al met Geofolia werken, hun gegevens opnieuw moeten invoeren. De applicatie is ook compatibel met de gegevens van Pac-on-Web.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend