Info

Contractor Days: eerste editie meteen voltreffer

Op 14 en 15 december ging er in Brussels Gate (voorheen Brussels Kart Expo) een nieuw vakevenement voor loonwerkers door. De eerste editie overtrof meteen de verwachtingen.

Maar liefst 1.500 bezoekers vonden de weg naar Groot-Bijgaarden voor de eerste editie van Contractor Days. Een nieuwe, nationale vakbeurs voor de loonwerkers ingericht door hun federatie Landbouw-Service.

Concept spreekt aan

De timing, de locatie en vooral het concept bleek te kloppen met de verwachtingen van zowel exposanten en bezoekers. Johan Van Bosch, Algemeen Secretaris van organisator Landbouw-Service, geeft aan dat ze het evenement goed hebben voorbereid. Wel 7 jaar, 2 jaar langer zelfs door uitstel van de oorspronkelijk geplande eerste editie in 2020 omwille van Covid-19. We zijn 3 keer in Duitsland naar Deluta (Duitse loonwerkersdagen) gaan kijken om het evenement naar België te vertalen en ons concept uit te werken.

Verder geeft Van Bosch aan dat ze als federatie aan 3 punten hebben willen werken en denken hier goed in geslaagd te zijn. Namelijk info verstrekken, techniek bijbrengen en netwerken.

Niet alleen het aanbod van producten en diensten door de exposanten, maar ook het uitgebreide seminarieprogramma en de netwerkmomenten wisten de aanwezige loonwerkers te smaken. Zowel de federatie had seminaries ingericht, alsook exposanten hadden de gelegenheid hiertoe. De opkomst was wisselend afhankelijk van het onderwerp en de inrichter.

Nauw contact

De exposanten apprecieerden het nauwe contact met de afgelijnde doelgroep aan bezoekers die op andere evenementen soms (te) weinig onder de aandacht komt.

Johan Van Bosch legt ons uit dat loonwerkers op andere beurzen vaak benomen zijn door de contacten die zij er hebben met hun klanten, de landbouwers. Waardoor er weinig tijd is voor het contact met exposanten. Dat gegeven zat helemaal anders tijdens de Contractor Days.

De organisatie van een tweede editie staat nu al vast op 18 en 19 december 2024.

Tim Decoster
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend