Info

Mechanisatiebedrijven minder optimistisch over tweede jaarhelft

Nederlandse fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven in agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek zijn minder positief gestemd over de bedrijfseconomische ontwikkelingen van de sector in de tweede jaarhelft van 2022.

Voornoemde vaststelling laat Fedecom weten, de Nederlandse evenknie van wat Fedagrim bij ons is. We denken dat we meerdere vaststellingen ook naar ons land mogen doortrekken.

Minder gunstig

Het afgelopen halfjaar zijn qua verkopen binnen Nederland, verkoopprijzen en personeelsbezetting minder gunstig geweest voor de bedrijven dan de verwachtingen van een half jaar geleden. Tegelijkertijd zijn de bedrijfsresultaten in het afgelopen half jaar nagenoeg gelijk gebleven tot licht gegroeid. De bedrijven zijn terughoudend qua verwachtingen over de tweede helft van 2022. Daarbij hebben de reeds opgetreden en verwachte prijsstijgingen veel invloed. Zorgwekkend is de groeiende grote behoefte aan personeel in de branche. Ruim de helft van de bedrijven heeft gemiddeld 1,7 vacatures. Een groot deel van de vacatures bij de bedrijven blijft open.

Verwachtingen minder positief

De gemiddelde totaalscore van de deelnemers aan de bevraging over de sfeer in de sector weerspiegelt een meer terughoudende stemming in de branche, waarbij de eerste helft van het jaar de economische ontwikkeling nog onveranderd positief was. De fabrikanten/importeurs waren afgelopen anderhalf jaar positiever gestemd dan de dealerbedrijven. Dat werd met name veroorzaakt door de kansen die de buitenlandse afzet de fabrikanten biedt. De verwachtingen voor het komende jaar zijn een stuk minder positief, waarbij dealerbedrijven en fabrikanten nagenoeg toch dezelfde verwachtingen hebben, hoewel die op de onderdelen orders binnen- en buitenland, bezetting werkplaats en verkoopprijzen wel duidelijk van elkaar verschillen.

Binnenlandse markt

De orderpositie binnen Nederland vertoont een dalende tendens, met name de verwachting voor het komende halfjaar is negatief, hoewel fabrikanten/importeurs duidelijk positiever zijn dan de dealerbedrijven die een behoorlijke daling voorzien. De verkoop nieuwe machines was en blijft duidelijk achter, terwijl de gerealiseerde en verwachte verkopen van gebruikte machines en onderdelen een beperkte groei laat zien.

Export

De export is volgens de respondenten in de eerste helft van 2022 goed doorgegroeid. De order/verkooppositie buitenland zag 35% van de fabrikanten/importeurs groeien; de verwachtingen voor het komende half jaar zijn doorgroei maar op een iets lager niveau. Vooral fabrikanten exporteren; zo’n 80% van de bedrijven, en deze zijn gemiddeld voor meer dan 30% afhankelijk van deze export. Bij dealerbedrijven is deze exportafhankelijkheid logischerwijze beperkt.

Lees meer via: https://www.landbouwleven.be/14889/article/2022-10-05/nederlandse-mechanisatiebedrijven-minder-optimistisch-over-tweede-jaarhelft

Fedecom
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend