Info

Herziene GTW-serie graanoverlaadwagens bij Bergmann

Bergmann herzag zijn GTW-serie graanoverlaadwagens die 4 modellen tellen met een laadvolume van 21 tot 43 m3. Bij de vernieuwing werden ze voorzien van nieuwe praktische oplossingen.

TwinBunker

Als er naast zaaizaad ook kunstmest in een zaaimachine moet worden gevuld, kunnen de graanoverlaadwagens GTW 330 (33 m³) en GTW 430 (43 m³) met het gesplitste bunkersysteem TwinBunker worden uitgerust. Deze is haaks op de rijrichting in de verhouding 50/50 in 2 kamers gesplitst. De ene kamer is voor het zaaizaad, de andere voor de kunstmest.

Om de kamers onafhankelijk van elkaar te kunnen legen, heeft elke kamer een eigen, apart te bedienen doseerinrichting. Van de ene kamer kan de doseerinrichting volledig worden gesloten als u de andere kamer wilt legen. Als deze graanoverlaadwagen bij de oogst van graan of korrelmaïs worden ingezet, kunnen beide doseerinrichtingen gewoon gelijktijdig worden geopend dan wel gesloten.

Zaadvijzel

Voor het vullen van zaaimachines met grote werkbreedten kunnen nu alle Bergmann graanoverlaadwagens optioneel met een hydraulisch aangedreven zaadvijzel met een lengte van 5 m en een diameter van 250 mm worden uitgerust. De overlaadhoogte en -breedte van de zaadvijzel bedraagt telkens meer dan 4 m, zodat ook de grootste zaaimachines gemakkelijk kunnen worden gevuld. De zaadvijzel is uitermate geschikt voor het overladen van zaaizaad en kunstmest. Deze wordt aan de onderste helft van de overlaadvijzel gemonteerd en is hydraulisch zijwaarts zwenkbaar en in hoogte verstelbaar.

Vooral in combinatie met de TwinBunker kan het rendement van de graanoverlaadwagen aanmerkelijk worden verhoogd, omdat deze ook in het voorjaar en de herfst als transportvoertuig voor zaaizaad en kunstmest voor het vullen van zaaimachines en meststrooiers kan worden gebruikt.

Onderhoudsklep

Nieuw voor de hele GTW-serie is een onderhoudsklep die zich aan het onderste uiteinde van de overlaadvijzel bevindt. Via deze klep krijgt men toegang tot het overdrachtsgebied tussen de toevoervijzel en de overlaadvijzel. Deze dient voor de visuele controle van het overdrachtsgebied en kan als reinigings- en inspectieklep worden gebruikt, als er vreemde voorwerpen in de bunker terechtkomen. Daarnaast kan het overdrachtsgebied beter worden gereinigd.

Als de graanoverlaadwagen in de openlucht wordt gestald, kunnen er aan de uiteinden van beide vijzelhelften van de overlaadvijzel deksels worden geopend, zodat er geen water in de vijzelhelften blijft staan en corrosie wordt voorkomen.

Disselontwerp

Het nieuwe disselontwerp voorkomt dat er bij het rijden over een zwad, stro blijft hangen en zich kan ophopen. Door de slanke constructie is de dissel zeer wendbaar. Het zeer lage eigengewicht van de dissel maakt maximale bijlading mogelijk. De optionele disselvering zorgt ook bij hoge rijsnelheden voor optimaal rijcomfort op de weg en het veld.

Tim Decoster
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend