Info

De aankoop van een kiepwagen moet zorgvuldig en doordacht gebeuren

Bijna iedere boerderij beschikt over één of meerdere kiepwagens. Wanneer het tijd is om dit materiaal te vervangen, is de keuze soms complexer dan eerst gedacht. Dit wordt verklaard door het aantal criteria dat moet worden overwogen om de aanhangwagen te bekomen die het best past bij het gebruik dat we ervoor voor ogen hebben.

Iedere keuze die we maken bij de aanschaf van een kiepwagen moet doordacht zijn, vooral omdat de te maken investering snel kan oplopen, afhankelijk van de geselecteerde opties en de gewenste uitvoering.

Om de landbouwer te begeleiden bij zijn keuze, zochten we Raymond De Potter op. Hij werkt voor MDM Industrie, dat in België het Franse merk La Campagne invoert.

Twee koperstypes

Raymond De Potter schetst 2 types van kopers op de Belgische markt van landbouwkiepers. Vooreerst is er de traditionele landbouwer, die een kiepwagen koopt volgens de noden eigen aan zijn bedrijf. Vaak is dit voornamelijk voor het vervoer van graan van het veld naar de loods of de handelaar. Daarnaast wordt de wagen occasioneel gebruikt voor het transport van andere materialen. Finaal wordt deze kiepwagen minder intensief gebruikt. Daardoor is dit type klant met een eenvoudigere uitvoering en minder opties tevreden.

Een tweede type koper is degene die op grotere schaal aardappelen, bieten, groenten… teelt en vervoert. Zij worden geconfronteerd met meerdere en intensievere transporten. Deze kiepwagens rijden meer, dus wordt er gekozen voor hoogwaardige uitvoeringen met meerdere opties. Vaak komt het voor dat zo’n koper meerdere aanhangwagens in 1 koop aanschaft.

Evoluties bij tractoren en inzake wetgeving volgen

Om de evoluties op de markt van aanhangwagens te volgen, moeten we de dingen in perspectief plaatsen. De aanhanger volgt immers de bewegingen op de tractormarkt. Deze laatste is in de geschiedenis alsmaar krachtiger en sneller geworden. Daardoor kan de tractor meer lading, sneller en verder vervoeren. Ook de aanhangwagens kregen dus een grotere transportcapaciteit, stevigere onderstellen, efficiënte en comfortabele vering en groter gedimensioneerde remmen.

Wetgeving zorgt er ook voor dat fabrikanten hun aanbod aan rollend materiaal aanpassen. We noemen hier de afstand tussen de wielassen, die wettelijk is vastgelegd in functie van de laadcapaciteit. De wetgever legt een afstand tussen de wielassen op van 1,80 m.

Parallel met voornoemde evolutie werd de montage van 2 volgassen of 2 gedwongen gestuurde assen noodzakelijk bij grotere baklengtes. Doen we dit niet, dan treden er buitensporige mechanische spanningen op, waarbij de aanhangwagen de tractor kan duwen. Dit leidt dan weer tot gevaarlijke situaties. Hoe verder de assen uit elkaar staan, hoe hoger de risico’s.

Lees het volledige verhaal via: https://www.landbouwleven.be/15278/article/2022-11-18/de-aankoop-van-een-kiepwagen-moet-zorgvuldig-en-doordacht-gebeuren

N.H.
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend