Info

Meer duurzaamheid en rendement dankzij precisielandbouw

De ‘State of the Union’ die eind januari in Oudenaarde doorging, toonde de geïnteresseerden hoe we dankzij precisielandbouw samen op de snelweg van meer duurzaamheid en rendement kunnen.

Meerdere partners staken de koppen bij elkaar om duiding te geven bij het gekozen thema. Karel Beel was een van de eerste sprekers van de avond. Hij staat aan het hoofd van de firma Beel uit Wortegem-Petegem, die al 92 jaar bestaat. De firma is actief in de land- en tuinbouw met een specialisatie in oogstmachines en grondverzet. Ondertussen kwam daar ook de sector ‘Smart Farming & Construction’ bij.

Van perceels- naar plantniveau

Pieter Claeys, productspecialist Smart Farming bij firma Beel, nam na Karel Beel het woord en stond stil bij de traditionele stappen die komen kijken bij precisielandbouw, namelijk: registreren, analyseren & plannen, gevolgd door uitvoeren. Hij schetste ook hoe van een behandeling op perceelsniveau naar plantniveau gegaan kan worden.

Specifiek bij spuitmachines keek Claeys naar de PWM-techniek ofwel de ‘pulse-width modulation’. Daarmee kan bepaald worden hoelang en hoeveel een spuitdop na elkaar opent en sluit. Hij illustreerde de precisiespuittechniek verder met het voorbeeld van ‘bochtcompensatie’. Hierbij wordt de spuithoeveelheid van de doppen aangepast. De spuitdoppen die aan de buitenkant van de bocht staan, moeten zo veel meer middel kunnen geven dan deze aan de binnenbocht om hetzelfde spuitpatroon te bereiken. PWM-techniek zorgt hierbij mede voor de aansturing van de doppen.

Deel van de oplossing

Marc Sneyders ziet uitdagingen én oplossingen voor de toekomst van onze landbouw. Precisielandbouw is voor hem een deel van de oplossing om onder andere minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te realiseren. Er zijn echter nog vele voordelen verbonden aan precisielandbouw. Hij somt vlot het optimaal gebruik van machines, middelen, energie en tijd op, aangevuld met een verbeterd comfort en minder vermoeidheid.

Met het thema precisielandbouw heeft Bayer al een mooie ervaring opgedaan op hun ForwardFarm boerderij in Huldenberg, Hof ten Bosch van de familie Peeters. Jaarlijks wordt er daar een equivalent van ongeveer 1.500 ha bespoten (geen totaal areaal). Dankzij precisielandbouwtechnieken wordt overlap vermeden. Bij toepassing van een veldspuit komt dit neer op ongeveer 3% of circa 50 ha minder bespoten oppervlakte. Volgens een financiële omrekening die Marc Sneyders presenteerde, komt dit uit op een besparing van ongeveer 4.500 euro per jaar aan investeringen in zaden, bemesting en gewasbescherming.

Ondersteuning via opleiding

Voor wie onvoldoende vertrouwd is met precisielandbouwtechnieken, gaf Bart Vandaele, Operations Manager PCLT, de aanwezigen tijdens de ‘State of the Union’ mee dat ze bij het PCLT terechtkunnen voor talrijke praktijkgerichte en machinegerelateerde opleidingen. Het snel en efficiënt in de praktijk brengen van technologische innovaties is immers een belangrijke kernwaarde van het PCLT.

Leuk nieuws is dat de actieve landbouwer voor de vorming een financieel steuntje kan gebruiken. Meer info hierover kan hij vinden via zijn kennisportefeuille op het e-loket.

Tim Decoster
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend